Over het belang van vaderschap

COLUMNS

Bam moeders en donorvaders

Kinderen hebben het recht te weten wie hun biologische vader is

“Van de eerste ontmoeting met zijn biologische vader herinnert hij zich ‘de opluchting, zo onmetelijk groot dat die nog elke dag voelbaar is.’ “

Angela CrottVorig jaar stond in de Volkskrant het aangrijpende verhaal ‘Mijn donor en ik’ van journalist Jelte Sondij. Door zijn oproep in het tv-programma Spoorloos vond hij in 2006 na jarenlang zoeken eindelijk zijn anonieme donorvader. Dankzij de vrouw van zijn donor die naar het programma had gekeken en de gelijkenis met haar man had opgemerkt. Van de eerste ontmoeting met zijn biologische vader herinnert hij zich ‘de opluchting, zo onmetelijk groot dat die nog elke dag voelbaar is’.

 

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

Gebakkelei over het vaderschapsverlof

Gebakkelei over het vaderschapsverlof

‘Met het miezerige vaderschapsverlofje van twee dagen betaald, is de Nederlandse vader het lachertje van de Europese Unie’

Louis Tavecchio

Uit steeds meer onderzoek komt naar voren dat positief betrokken vaderschap bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, de emancipatie van vrouwen, het levensgeluk van vaders en het welzijn van de samenleving als geheel. En ook dat vroege betrokkenheid van vaders gunstig is voor de kwaliteit van de band met het kind, ook op lange(re) termijn. Het draagvlak voor een -althans voor Nederlandse begrippen- ‘flinke’ uitbreiding van het vaderschapsverlof is dan ook groot. Een recent panelonderzoek van Rutgers liet zien dat driekwart van de personen onder de 35 jaar voor verdere uitbreiding van het vaderschapsverlof is.

Foto: Marian Haringsma

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

Extreem gewenst

Extreem gewenst

Over het onuitspreekbare geluk van elke adoptieouder. En de prijs van eeuwige twijfel die je daarvoor betaalt.

Tom de Cock

‘Mijn God, wat een kleintje!’ riep ik uit. In het gezelschap van andere mannen zou zo’n opmerking je doorgaans een paar tanden kosten, maar niet op de jaarlijkse barbecue van onze adoptiedienst. In de rij aan het buffet ontdekte ik plots het piepjonge baby’tje op de arm van de man achter me. Ik kirde er verrukt op los, en we wisselden weetjes uit over slaapritme en poedermelk. Ik drukte ‘m op het hart dat ze van die eerste maanden moesten genieten; die vlogen namelijk zo voorbij. En dat soort clichés, die altijd waar blijken te zijn.

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

De ideale vader

De ideale vader

Marianne Bielderman

De ideale vader bestaat niet, maar hij staat paraat in Pesso-psychotherapie als tegengif voor wat had moeten zijn. Middels het unieke concept van de ideale vader, wordt iemand in staat gesteld gemiste ervaringen aan zijn vader middels een rolfiguur, zowel verbaal als fysiek, optimaal vervuld te ervaren.

 

 

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

Yes, ik word papa! Maar wat nu?

Yes, ik word papa! Maar wat nu?

PapaklasHoera, daar is het moment dan, ongelooflijk! In de eerste paar seconden nadat je weet dat je vader wordt, gaan er in een flits een hoop gedachten door je heen. Een enkele aanstaande vader zal denken: “oh nee!?” Maar gelukkig zullen de meeste mannen een gat in de lucht springen en roepen hard “yes!” uit. De gedachte die wel volgt is: “Maar wat nu!?”

 

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

Ouderschap 3.0

Ouderschap 3.0

Marieke Lips

In juni van dit jaar vermeldde het CBS dat steeds meer kinderen niet bij hun vader wonen. Het percentage kinderen tot zestien jaar dat niet op hetzelfde adres woont als hun vader, steeg van 13 procent in 1996 naar 18 procent in 2015. De stijging komt vooral doordat meer ouders uit elkaar gaan.[1] Deze bevindingen zette mij aan het denken. Wat is nu de rol van moeder en van vader in het leven van kinderen? Wat maakt dat de rol van een vader anders is dan die van de moeder? Zie ik een rode draad in de casuïstiek waar ik als Kindbehartiger mee te maken heb?

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

Sven tot het einde

Sven tot het einde

Irene Zwaan‘Sven wil perse naar Assen; daar woont zijn vader. Daar wil hij zijn.’

Ontroerend verhaal
Ruim een jaar geleden kreeg ik een belangrijke vraag van orthopedagogisch centrum Ambiq: Of ik het bijzondere en ontroerende verhaal van een van hun jongeren wilde opschrijven. Sven Groenhuijzen had een licht verstandelijke beperking en allerlei gedragsproblemen, kon vanaf zijn twaalfde niet meer bij zijn moeder wonen en had zijn vader vanaf zijn geboorte niet gekend.

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

Vergeet de grootouders niet

Vergeet de grootouders niet

Kitlyn Tjin A DjieEffect op familiesysteem

Als familietherapeut ben ik geïnteresseerd in de samenhang tussen rollen en posities in families. Als je het hebt over de afwezigheid van vaders, dan vind ik het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat dat betekent voor die vader of het kind; Ik wil weten welke radertjes in het apparaat wat in beweging brengen. Welke opvattingen en factoren liggen ten grondslag aan de belabberde positie van vaders in Nederland? En welke effecten heeft dat op het familiesysteem?

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

De rol van de vader is van grote pedagogische betekenis

De rol van de vader is van grote pedagogische betekenis

Inah RitsemaOnlangs verzuchtte een vader op een ouderavond bij het weggaan: ‘Oh was mijn vrouw maar hier.’ Ik had gesproken over de pedagogische rol van vader. De vader herkende veel – maar zijn vrouw? Daar had hij een hard hoofd in. Zijn vrouw vond eigenlijk diep in haar hart, dat zij beter wist wat goed voor de kinderen is dan hij. Vader had zijn vraagtekens daarbij. Vanavond had hij gehoord, dat zijn invloed er wel degelijk toe doet.

 

 

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

Opgroeien zonder vader ontwricht meisjes op Curaçao

Opgroeien zonder vader ontwricht meisjes op Curaçao

Odette Girigori

Vaderloos opgroeien ontwricht het reproductief gedrag en partnergedrag van meisjes op Curaçao. Ze zijn eerder seksueel actief, jaloerser, flirten actiever en hebben meer verschillende partners. Dit concludeert psychologe Odette Girigori in haar proefschrift, waarop zij in november 2015 promoveerde aan de Universiteit van Groningen. In de onderstaande column vat zij de uitkomsten van haar onderzoek kort samen.

 

 

Lees verder

Facebooktwitterlinkedinmail

VADERS aanwezig

 

Logo_HFP_1is een initiatief
van het
Hendrik Pierson
Fonds

 

Vindt u dat het Hendrik Pierson Fonds goed werk doet en wilt u hen steunen? Via dit formulier kunt u doneren aan het HPF.

 
Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Agenda
Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 379 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter

 

 

VADERS aanwezig wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

beschermjassen_logo