Over het belang van vaderschap

Gebakkelei over het vaderschapsverlof

‘Met het miezerige vaderschapsverlofje van twee dagen betaald, is de Nederlandse vader het lachertje van de Europese Unie’

Louis Tavecchio

Uit steeds meer onderzoek komt naar voren dat positief betrokken vaderschap bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, de emancipatie van vrouwen, het levensgeluk van vaders en het welzijn van de samenleving als geheel. En ook dat vroege betrokkenheid van vaders gunstig is voor de kwaliteit van de band met het kind, ook op lange(re) termijn. Het draagvlak voor een -althans voor Nederlandse begrippen- ‘flinke’ uitbreiding van het vaderschapsverlof is dan ook groot. Een recent panelonderzoek van Rutgers liet zien dat driekwart van de personen onder de 35 jaar voor verdere uitbreiding van het vaderschapsverlof is.

Foto: Marian Haringsma


Speelbal van een politiek spel

Maar het groeiend optimisme over het kerende tij ten aanzien van het belang van vaderschap werd kortgeleden bedreigd door de zoveelste kink in de kabel. Want wat gebeurde er? Donderdag 29 juni jl. werd het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof van twee naar vijf betaalde dagen door de deelnemers aan de formatiebesprekingen ‘controversieel’ verklaard. Dit was trouwens voor de tweede keer in drie maanden, want in het begin van de besprekingen, medio april, had de VVD de uitbreiding ook al te ‘controversieel’ genoemd. De uitbreiding van het verlof is intussen een speelbal van een politiek spel rond de formatie geworden, waardoor de geplande – en door velen verwachte en vurig gehoopte – invoering in januari 2019 mogelijk met weer een jaar wordt uitgesteld.

 

“De Europese Commissie wil ten minste tien betaalde
verlofdagen voor kersverse vaders”

 

Kruideniersmentaliteit

Met het miezerige vaderschapsverlofje van twee dagen betaald – een typisch voorbeeld van onze kruideniersmentaliteit – is de Nederlandse vader het lachertje van de Europese Unie. De Europese Commissie wil ten minste tien betaalde verlofdagen voor kersverse vaders, zoals dat intussen al is gerealiseerd in bijvoorbeeld België, Zweden en Frankrijk.

Ook als de VVD erin zou slagen om de uitbreiding van het verlof buiten het nieuwe regeerakkoord te houden lijkt de kans dat het verlof er niet komt me overigens best klein. Want het is intussen duidelijk geworden dat de Tweede Kamer in meerderheid voor uitbreiding van het verlof is. En, niet onbelangrijk, CDA en D66 hebben er met verve voor gepleit. Twee partijen die een belangrijk onderdeel vormen van het zogenaamde ‘motorblok’van de ophanden zijnde coalitie. De ‘politieke wil’ lijkt dus wel aanwezig, nu de politieke besluitvorming nog, dat wil zeggen de uiteindelijke stemming in het parlement.

 

‘We mogen blij zijn als de uitbreiding van het verlof
in januari 2020 zijn beslag krijgt’

 

Lullige twee dagen

Maar door het politieke gekonkel moeten we naar alle waarschijnlijkheid toch een jaar langer wachten en mogen we blij zijn als de uitbreiding van het verlof in januari 2020 zijn beslag zal krijgen. Het ziet er naar uit dat veel vaders het de komende twee-en-een half jaar toch weer met die lullige – excusez le mot – twee dagen zullen moeten doen!


Louis Tavecchio is emeritus hoogleraar pedagogiek. In de jaren tachtig merkte hij dat onderzoek naar ouderschap zich vooral op moeders richtte. ‘Moeder werd gezien als speerpunt van de opvoeding, maar vader heeft een eigen rol die zeker zo belangrijk is.’

VADERS aanwezig | juli 2017

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VADERS aanwezig

 

wordt mogelijk gemaakt door
Bureau Beschermjassen

 

een initiatief van het
Hendrik Pierson Fonds

 

 

 

Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Agenda
Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 434 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter