Over het belang van vaderschap

Gezinsbenadering in de gevangenis krijgt steeds meer vorm

“Ons grootste belang is dat van het kind”

monique dijkstra

Bijna twee jaar geleden ben ik door VADERS aanwezig geïnterviewd over het project gezinsbenadering in gevangenissen in Leeuwarden en Veenhuizen. Het project stond toen nog in de kinderschoenen, inmiddels hebben we flinke stappen gezet.

 

 


Het kind mag niet de dupe worden

Als gevangenissen werken we nauw samen met onder andere gemeenten en tal van instanties en organisaties op het gebied van zorg en veiligheid in Noord-Nederland. De ketenpartners waar we mee samenwerken hebben verstand van de zorg, begeleiding en ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheden om vaderschap te versterken. Deze expertise kan tijdens detentie ingezet worden om te voorkomen dat kinderen schade ondervinden van het feit dat hun vader in de gevangenis zit. Dit is ook de hoofddoelstelling van het project gezinsbenadering. Het gaat om het belang van het kind!

 

‘In de gezinskamer kunnen kinderen hun vader
in een ontspannen setting bezoeken’

Ouder-kind activiteiten

In 2017 is flink geïnvesteerd in draagvlak en commitment voor de gezinsbenadering, maar zijn ook de nodige concrete stappen gezet binnen de penitentiaire inrichtingen Leeuwarden en Veenhuizen. Het project is opgedeeld in verschillende fases (schillen) tijdens het verblijf in de gevangenis. De eerste schil is voor alle gedetineerden toegankelijk en omvat activiteiten als de ouder-kinddagen, de training ‘Mijn kind en ik’ en regulier bezoek door kinderen, waarbij vrijwilligers ondersteunen. De tweede schil is voor de vaders die actief willen werken aan herstel of de voortzetting van hun rol binnen en band met hun kinderen en hun gezin. Gedetineerden kunnen hierbij gebruik maken van de speciaal ingerichte gezinskamer, waar kinderen in een ontspannen setting bij hun vader op bezoek kunnen komen.

 

‘Via Skype kunnen vaders samen met hun kinderen eten
of ze helpen bij het maken van huiswerk’

 

Samen eten via Skype

Mooi voorbeeld is ook de inzet van Skype om het contact tussen kinderen en vaders te verbeteren. Zo was er een kind dat thuis niet wilde eten omdat papa in de gevangenis zat. Moeder maakte zich hier natuurlijk  ernstige zorgen over. Dankzij ons project heeft de vader in zijn cel tijdelijk de beschikking gekregen over een IPad tijdens etenstijd. Via de skypeverbinding kon hij zijn kind motiveren om te eten. Vervolgens hebben ze samen gegeten. Vader in de cel, het kind thuis. Een ander voorbeeld van de toegevoegde waarde van het inzetten van Skype is dat een vader zijn kind huiswerkondersteuning heeft gegeven met een flap-over vanuit zijn cel.

 

‘In de vadervleugel verblijven vaders die
gemotiveerd werken aan hun vaderrol’

 

Een speciale vadervleugel

De derde schil is de ingebruikname van een speciale vadervleugel. Deze afdeling noemen we de motivatieafdeling gezinsbenadering. Zowel in de gevangenis van Veenhuizen als die van Leeuwarden wordt in de eerste helft van dit jaar zo’n speciale afdeling gerealiseerd. Voor de deelnemers wordt in nauw overleg met de vader zelf, zijn familie, DJI en andere betrokken instanties een plan van aanpak opgesteld. Deze afdeling staat volledig in het teken van gezinsbenadering. Hier verblijven vaders die gemotiveerd zijn om te werken aan hun vaderrol. Ze volgen een aangepast dagprogramma. De activiteiten op deze afdeling zijn gericht op het betrekken van de familie van de gedetineerde, de gedetineerde zijn vaderrol laten vervullen (of hem helpen dat te leren) en hem te confronteren met de effecten van zijn gedrag en leefstijl op zijn gezin nu en op de toekomst van zijn kinderen.

 

‘We hopen dat nog meer ketenpartners
zich aan dit project zullen verbinden’

 

De eerste positieve resultaten

In PI Leeuwarden en PI Veenhuizen zijn inmiddels samen vijftig vaders die deelnemen aan het project in de verschillende schillen. De eerste positieve resultaten zijn inmiddels geboekt. De gezinsbenadering krijgt steeds meer vorm, maar is ook nog volop in ontwikkeling. Er wordt een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de aanpak en de effecten. Wij hopen dat nog meer ketenpartners zich verbinden aan de gezinsbenadering en actief de handen ineen slaan om de kinderen van gedetineerde ouders te helpen.

 

Monique Dijkstra is staffunctionaris ketensamenwerking bij de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en projectleider ‘Gezinsbenadering.’ Lees ook het interview met Monique Dijkstra uit juli 2016.

VADERS aanwezig | april 2018

 

Facebooktwitterlinkedinmail

2 reacties op Gezinsbenadering in de gevangenis krijgt steeds meer vorm

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

VADERS aanwezig

 

wordt mogelijk gemaakt door
Bureau Beschermjassen

 

een initiatief van het
Hendrik Pierson Fonds

 

 

 

Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Agenda
Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 460 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter