Over het belang van vaderschap

Luizenmoeders en klusvaders

“Vaders van jonge kinderen voelen zich niet altijd gehoord en gezien door instanties”

Karin HoogeveenVaders laten kinderen in bomen klimmen en moeders plakken de pleisters. ‘Ja hoor, daar gaan we weer’, denk ik bij berichten over waarom het voor kinderen zo belangrijk is dat mannen betrokken zijn. Mannen voeden anders op dan vrouwen, is de heersende opvatting. Dat zien we bijvoorbeeld in de resultaten van de Emancipatiemonitor: 65% van de vrouwen en 63% van de mannen vindt dat de vrouw (veel) handiger is in de zorg voor kinderen dan de man. En een kwart van de vrouwen en ruim 40% van de mannen vindt dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden. ¹

 


Betrokkenheid vader en moeder even belangrijk

Het idee dat moeders de primaire verzorging op zich moeten nemen, omdat zij daar geschikter voor zouden zijn, is achterhaald en al lang geleden weerlegd. De kwaliteit van de relatie is van meer belang dan de sekse van de ouder.² Ouderlijke warmte, verzorging en intimiteit correleren positief met de ontwikkeling van kinderen; het maakt niet uit of het om een moeder of een vader gaat.² Vaders zijn net zo competent in het geven van warmte en verzorging als moeders.³ Betrokkenheid van de vader blijkt een even goede voorspeller van een positieve ontwikkeling van kinderen als die van de moeder. En wat voor vaders en moeders geldt, gaat op voor iedereen die een rol in de opvoeding speelt: hoe groter hun betrokkenheid, des te beter ontwikkelen kinderen zich. Dat werd onlangs weer eens bevestigd door Henny Bos in haar oratie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij benadrukt dat kinderen met twee moeders of twee vaders net zo gelukkig zijn als kinderen uit een gezin met een vader en een moeder. Daarbij heeft biologische verwantschap geen invloed op de relatie tussen kinderen en hun ouders.

 

‘Kunnen we ons erbij neerleggen dat consultatiebureaus,
kinderopvang en onderwijs zich vooral
tot de moeder richten?’

 

Instanties zijn moeder-gericht

Hoeven we ons er daarom niet druk om te maken dat moeders het leeuwendeel van de zorg voor kinderen voor hun rekening nemen? Kunnen we ons erbij neerleggen dat consultatiebureaus, kinderopvang en onderwijs zich vooral tot de moeders richten? Nee, juist niet. Kinderen zijn erbij gebaat dat zij door meer personen worden opgevoed. Zij kunnen zich dan aan meer mensen hechten en spiegelen en hebben profijt van de talenten van meerdere personen.

 

‘Organisaties moeten zich  bewust zijn van de rol
die mannen (kunnen) spelen in het leven van kinderen’

 

Vaders willen een gelijkwaardige positie

Het is belangrijk dat organisaties die met jonge kinderen werken zich niet alleen bewúst zijn van de rol die mannen (kunnen) spelen in het leven van kinderen, maar daar ook naar handelen. Een inventarisatie van Sardes onder ruim 100 vaders van jonge kinderen liet zien dat zij zich niet altijd gehoord en gezien voelen door instanties. Zij willen een gelijkwaardige positie als opvoeder. We maakten een Handreiking Vaderbetrokkenheid⁴ waarin een belangrijke rode draad is: ken de ouders en maak contact. Er is geen gouden standaard, elke ouder is anders. Laten we ervoor waken dat we van moeders en vaders geen eendimensionale figuren maken: luizenmoeders en klusvaders. De diversiteit binnen de hokjes ‘vader’ en ‘moeder’ is veel groter dan de verschillen tussen beide categorieën.

¹ Portegijs, Cloïn, Roodsaz, & Olsthoorn, 2016
² Lamb, M.E. (Ed.) (1995). The role of the father in child development. New York: John Wiley & Sons
³ Wilson & Prior (2011). In: Giving fathers a voice: towards father involvement in early years settings. Fathi Mahmoud Ihmeideha. Early Child
Development and Care, 2014 Vol. 184, No. 7, p. 1048
⁴ Hoogeveen, K., Donkers, E. & Bontje, D. (2018). Hoe betrek je als organisatie ook mannelijke opvoeders? Sardes, 2018


Dr Karin Hoogeveen, pedagoog en onderwijskundige, is werkzaam bij Sardes, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. In juni 2018 publiceerde zij in Vakblad Vroeg het artikel ‘Vaderbetrokkenheid schiet tekort in zorg, opvang en onderwijs.’


VADERS aanwezig | oktober 2018

VADERS aanwezig biedt vaderinitiatieven de gelegenheid om zichzelf onder de aandacht te brengen van onze lezers. De columns die wij publiceren, vertolken het gedachtegoed van de auteurs; zij belichten het thema ‘vaderschap’ elk vanuit hun eigen invalshoek.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

VADERS aanwezig

 

wordt mogelijk gemaakt door
Bureau Beschermjassen

 

een initiatief van het
Hendrik Pierson Fonds

 

 

 

Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Agenda
Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 460 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter