Over het belang van vaderschap

Opgroeien zonder vader ontwricht meisjes op Curaçao

Odette Girigori

Vaderloos opgroeien ontwricht het reproductief gedrag en partnergedrag van meisjes op Curaçao. Ze zijn eerder seksueel actief, jaloerser, flirten actiever en hebben meer verschillende partners. Dit concludeert psychologe Odette Girigori in haar proefschrift, waarop zij in november 2015 promoveerde aan de Universiteit van Groningen. In de onderstaande column vat zij de uitkomsten van haar onderzoek kort samen.

 

 

 

Impact afwezige vader op reproductief gedrag dochters niet te onderschatten
Bij omstreeks 40% van de huishoudens in Curaçao staat een vrouw aan het hoofd van het gezin omdat de vader afwezig is of omdat zijn bijdrage marginaal is. Een aanzienlijk aantal van deze vrouwen beweert dat hun kinderen niets tekort komen en dat zij samen met hun familieleden goed in staat zijn om de afwezigheid van de biologische vader te compenseren. Echter, diverse onderzoeken uit de westerse samenleving hebben aangetoond dat er significante verschillen zijn tussen kinderen die met of zonder vader opgroeien op verschillende gebieden, zoals de leeftijd van de eerste seksuele gemeenschap, het aantal seksuele partners, het aantal tienerzwangerschappen, het vertrouwen in man-vrouw- relaties, enzovoorts.

 

“Meisjes die vaderloos opgroeien hebben eerder seksuele gemeenschap
en een zwakkere wens om te trouwen”

 

Het onderzoek: doel en resultaten
Het doel van mijn proefschrift was om na te gaan in hoeverre de gedocumenteerde gevolgen van opgroeien zonder vader met betrekking tot reproductief gedrag en partner-strategieën ook observeerbaar zijn in Curaçao.

De resultaten lieten zien dat de meeste eerder gedocumenteerde gevolgen van het opgroeien zonder vader in de westerse samenleving ook van toepassing zijn in Curaçao, zoals het op vroege leeftijd hebben van de eerste seksuele gemeenschap en een zwakkere wens om te trouwen. Meisjes van wie de vader wegging voor hun vijfde levensjaar, hadden voor het eerst seksuele gemeenschap toen ze gemiddeld 15,38 jaar jong waren, meisjes bij wie de vader tussen hun zesde en dertien jaar was vertrokken waren gemiddeld 16,24 jaar jong en meisjes die met vader waren opgegroeid waren gemiddeld 16.39 jaar jong.

 

“Een afwezige vader leidt later tot jaloezie gevoelens bij meisjes”

 

Competitief gedrag en verleidingsstrategieën
Door middel van (observatie)onderzoek heb ik aangetoond dat meisjes die zonder vader opgroeien, over het algemeen meer competitief gedrag vertonen tegenover andere meisjes en meer non- verbale verleidingsstrategieën gebruiken om mannen te lokken, zoals direct flirten, het gebruik van haar-accessoires, het gebruik van make- up en van opvallende nepnagels, en het tonen van actief en beweeglijk gedrag in de buurt van jongens.

Invloed op jaloezie gevoelens
Ik heb evidentie gevonden dat meisjes die voor hun vijfde levensjaar zonder vader zijn opgegroeid, significant meer angstige jaloezie (zijn bang om in de steek gelaten te worden door hun vriend) rapporteren dan meisjes die met vader zijn opgegroeid. Echter rapporteren meisjes die tussen zes en dertien jaar zonder vader zijn opgegroeid meer preventieve jaloezie (zijn bezitterig en willen hun vriend controleren) dan meisjes die met vader zijn opgegroeid.

 

“Ondanks compensatiemechanismen is een vader van essentieel belang”

 

Partnervoorkeur
Meisjes die zonder hun vader zijn opgegroeid tussen de leeftijd van zes en dertien jaar, vinden een partner met eigenschappen die wijzen op een slechte genetische kwaliteit (onaantrekkelijk, weinig humor, onsmakelijke geur) als minder acceptabel dan meisjes die met vader zijn opgegroeid of van wie de vader voor hun vijfde jaar afwezig was.

Vader is belangrijk!
Ondanks dat er door de geschiedenis heen veel compensatiemechanismen zijn ontstaan voor de afwezige vader in Curaçao, is een vader zonder meer belangrijk in het leven van zijn dochter, omdat een afwezige vader het reproductief gedrag en partnergedrag van hun dochters ontwricht.

 

VADERS aanwezig | januari 2016

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Eén reactie op Opgroeien zonder vader ontwricht meisjes op Curaçao

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

VADERS aanwezig

 

wordt mogelijk gemaakt door
Bureau Beschermjassen

 

een initiatief van het
Hendrik Pierson Fonds

 

 

 

Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Agenda
Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 460 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter