Over het belang van vaderschap

Praten met… Monique Dijkstra

Monique DijkstraHuiswerk maken met je vader in de gevangenis, binnenkort kan het in Veenhuizen en Leeuwarden’ 

Monique Dijkstra is staffunctionaris ketensamenwerking bij de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) én projectleider ‘Gezinsbenadering.’ In dit interview vertelt ze meer over dit project dat gedetineerde vaders de mogelijkheid biedt om -vanuit de gevangenis- hun vaderrol zo goed mogelijk in te vullen. ‘Het idee is overgewaaid uit Wales, waar Parc Prison al een aantal jaren met succes op deze manier werkt. Naar verwachting start er aan het eind van de zomer een pilot met een groep vaders in gevangenis Esserheem in Veenhuizen en een groep in de gevangenis in Leeuwarden.’  

 
Is dit het allereerste initiatief in Nederland dat zich richt op gedetineerde vaders en de rol die zij spelen in de opvoeding van hun kinderen?

‘Er is al langere tijd aandacht voor de ouderrol van gedetineerden, maar tot voor kort was dat vooral binnen vrouwengevangenissen het geval. Vrouwen uiten ook vaak eerder dan mannen de behoefte om -ondanks hun detentie- een rol te kunnen blijven spelen in de opvoeding van hun kinderen. Maar gelukkig komen er ook steeds meer initiatieven voor gedetineerde vaders. Exodus, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor (ex-)gedetineerden en hun familie, biedt bijvoorbeeld de training ‘Vrij Verantwoord Vaderschap’ aan en organiseert regelmatig vader-kind dagen. Het project Gezinsbenadering komt dus niet uit de lucht vallen, er lopen al best wat initiatieven. Voor ons project willen we onder andere een productenboek ontwikkelen waarin we het bestaande aanbod bundelen én uitbreiden met nieuwe initiatieven.’

 

Het idee voor dit project is overgenomen van Parc Prison, waar de benadering bekend is onder de noemer Family Approach. Hoe zijn jullie dat project op het spoor gekomen?

‘Via de Hanzehogeschool Groningen zijn we in contact gekomen met Parc Prison, waar veel studenten stagelopen op de Family Unit. Zelf bieden we ook regelmatig stageplekken aan en hebben daardoor een goed contact met de Hanzehogeschool. Zij attendeerden ons op deze werkwijze, waar wij direct heel enthousiast van werden. We gaan Family Approach echter niet letterlijk kopiëren, want de situatie in Nederland is anders dan in Wales. Daar zijn ongeveer 1700 gedetineerden (jeugdigen, volwassenen, mannen en vrouwen) ondergebracht onder één dak, terwijl we daar in Nederland aparte voorzieningen voor hebben. Waar Parc Prison een hele vleugel heeft omgedoopt tot Family Unit waar gedetineerden deelnemen aan een collectief programma, richten we ons in Veenhuizen een Leeuwarden meer op maatwerk voor het individu.’

 

Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen?

‘Samen met de vaders die deelnemen aan dit project kijken we naar hun individuele situatie en naar de behoeften van zowel het kind, als van de vader en zijn eventuele partner. Een vader van een vier maanden oude baby heeft een hele andere opvoedrol dan een vader met een puberzoon in de brugklas. Zo heeft de ene vader bijvoorbeeld behoefte aan meer bezoekmomenten, terwijl een andere vader zijn zoon af en toe wil helpen met zijn huiswerk. En in weer een ander geval   nodigen we een leerkracht uit in de gevangenis zodat een vader deel kan nemen aan een tien-minutengesprek.’

 

Kunnen alle gedetineerde vaders deelnemen aan dit project?

‘Samen met de ketenpartners screenen we de vaders en hun gezin. In de eerste plaats moet het contact in het belang zijn van het kind, dat staat voorop. Daarnaast moet een vader natuurlijk écht de intentie hebben om aan de slag te gaan met zijn rol binnen het gezin en moet hij zich goed gedragen binnen de instelling.’

 

Welk positief effect heeft deze aanpak op de vaders en hun kinderen?

‘Als we kijken naar het project in Wales, zien we dat de deelnemende vaders later minder vaak terugvallen in crimineel gedrag. Ook zien we dat kinderen minder vaak gepest worden, minder vaak blijven zitten op school én dat de kans kleiner is dat ze later zelf crimineel gedrag vertonen. En hoewel we nog niks kunnen zeggen over de effecten in Nederland, verwachten we vergelijkbare uitkomsten, want er is immers minder verstoring van het gezinssysteem. We zijn momenteel in gesprek met de universiteit van Leiden om te kijken of zij de resultaten van het project te zijner tijd wetenschappelijk kunnen toetsen.’

 

Wat is volgens jou van essentieel belang om dit project te laten slagen?

‘Allereerst is de samenwerking tussen de gevangenissen en de ketenpartners heel belangrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeenten, de Veiligheidshuizen in Groningen en Leeuwarden, de reclassering, jeugdzorg en de sociale wijkteams. Door nauw samen te werken heb je sneller een volledig(er) beeld van een gezin waardoor je sneller de juiste ondersteuning kunt bieden. Daarnaast werken we nog aan een heel praktisch aspect voordat we echt van start kunnen, namelijk het inrichten van een familiekamer. Een huiselijke omgeving met een bankstel, een eethoek en een speelhoek waar kinderen hun vader kunnen bezoeken.’

 

Mail voor meer informatie over het project ‘Gezinsbenadering’ naar: monique.dijkstra@dji.minjus.nl

Door Carmen Kromosono
VADERS aanwezig | juli 2016

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

VADERS aanwezig

 

wordt mogelijk gemaakt door
Bureau Beschermjassen

 

een initiatief van het
Hendrik Pierson Fonds

 

 

 

Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 419 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter