Over het belang van vaderschap

The State of Dutch Fathers

“Van woorden naar daden”

In juni publiceerde Rutgers -kenniscentrum seksualiteit- ‘The State of Dutch Fathers. Vaderschap in Nederland: van willen naar doen.’¹ Dit rapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken rondom het (betrokken) vaderschap in Nederland. Zo is de bewustwording en het draagvlak rondom dit thema aanzienlijk gegroeid ten opzichte van een aantal jaren geleden. Maar daarmee zijn we er niet; als het gaat om een gelijke zorg- en werkverdeling tussen ouders zijn er nog de nodige slagen te maken.

 

 

 

Sinds het laatste Nederlandse ‘State of The World Fathers’ rapport in 2015 ² zijn de opvattingen in Nederland over thema’s als vaderschap, gender en mannelijkheid geleidelijk veranderd. Er is een groeiend besef dat actief en betrokken vaderschap vanaf de geboorte bijdraagt aan de emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen, een betere ouder-kind relatie, meer levensgeluk van vaders, een betere arbeidsmarktpositie van vrouwen en het welzijn van de samenleving als geheel. ³ Ook in de Nederlandse wetgeving zijn er de afgelopen jaren ontwikkelingen geweest die het betrokken vaderschap stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het kraamverlof voor partners. ⁴

 

Van woorden naar daden
Deze denkomslag was een belangrijke eerste stap, maar er moeten nog de nodige worden gezet voor een gelijke zorg- en werkverdeling tussen mannen en vrouwen. Oftewel: naar écht gelijkwaardig ouderschap. Het rapport doet hiervoor een aantal aanbevelingen:

  • Politiek: Verbeter wetgeving én beleid. Ontwikkel een integrale en proactieve overheidsvisie op zorg & werk; Monitor de invoering en implementatie van de WIEG nauwkeurig; Sluit ZZP’ers niet uit en volg de EU-richtlijn voor uitgebreider en betaald ouderschapsverlof zo snel mogelijk op.
  • Instituties: Werk aan nieuwe gendernormen onder professionals. Stimuleer bewustwording over vaderschap en betrek professionals op een actieve manier. Denk aan professionals in de gezondheidszorg, het onderwijs en aan bedrijven/ werkgevers.
  • Media en Groepen: Ondersteun een brede doorbreking van genderstereotypen. Zorg voor een brede genderdiscussie en verbreed mogelijkheden voor vaders om samen te komen (peer support).
  • Relaties: Ondersteun partners om samen het gesprek te voeren over hun werk-zorg balans. Bijvoorbeeld door middel van landelijke tools en ondersteuningsprogramma’s. Hou hierbij rekening met de heersende moederschapsideologie in Nederland.
  • Vaders: Van ondersteuners naar primaire verzorgers. Promoot solo-zorg door vaders; Ondersteun individuele vaders in de ontwikkeling naar ouder en werkende vader; Onderzoek de redenen van vaders om verlof op te nemen en ondersteun vervolgonderzoek naar betrokken vaderschap.

 

Actie op alle niveaus
Kortom: op álle niveaus moet aandacht zijn voor de positieve rol die vaders kunnen hebben in de opvoeding van hun kinderen. Sterker nog, op alle niveaus moet deze aandacht voor betrokken vaderschap worden vertaald naar actief beleid én een actieve uitvoering daarvan. Alleen op die manier kunnen we toewerken naar een gelijke verdeling in werk en zorg en daarmee ook naar een gelijkwaardig ouderschap tussen beide partners.

 

¹ https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF/The%20State%20of%20Dutch%20Fathers_2019_Rutgers.pdf
² https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF/SOWF_Netherlands_Engels.pdf
³ https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF/Vooruit%20met%20het%20vaderschapsverlof%20LR.pdf.
⁴ https://vadersaanwezig.nl/langer-kraamverlof-voor-partners/


Door Carmen Kromosono

VADERS aanwezig | juli 2019

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

VADERS aanwezig

 

wordt mogelijk gemaakt door
Bureau Beschermjassen

 

een initiatief van het
Hendrik Pierson Fonds

 

 

 

Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Agenda
Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 460 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter