Over het belang van vaderschap

Vaderinitiatieven

vaders aanwezig Er is steeds meer aandacht voor het belang van vaderschap in de samenleving. Er worden dan ook veel activiteiten ontplooid voor en door vaders.

Hieronder treft u een overzicht aan van enkele vaderinitiatieven. We geven van elk kort de activiteiten en missie weer.

 

 

 

praktijkvaderDE PRAKTIJKVADER 

Jeroen de Jong is oprichter van De Praktijkvader. Met De Praktijkvader wil hij een bijdrage leveren aan een wereld waarin mannen elkaar inspireren, van elkaar leren en elkaar inwijden in het vaderschap. In die wereld weten vaders wat ze belangrijk vinden in het grootbrengen van hun kinderen. Ze kennen hun eigen kwaliteiten en brengen die met moed en humor in in hun gezin. Jeroen wil vaders uitdagen om volop betrokken te zijn in hun gezin en hun eigen rol daarin in te nemen. Om dit te bereiken organiseert hij uitdagende trainingen -op locatie en online- waarin hij vaders uitdaagt de beste vader uit zichzelf te halen. 

 


 

VDRSVDRS

Marius van Regteren is voorzitter van de Stichting voor Betrokken Vaderschap. Met VDRS.nl wil de stichting vaders een platform bieden om in hun vaderschap te investeren, zodat ze kunnen groeien in hun vaderschap. Dit doen ze aan de hand van verschillende projecten, activiteiten en blogs. 

 

 


 

PapaklasPAPAKLAS

Papaklas is een initiatief van Sander de Heer (DJ bij Radio 2) en Floris Regouin. Als ervaringsdeskundigen weten zij dat een goede voorbereiding op het ouderschap het halve werk is. Tijdens een uitgebreide en interactieve informatiesessie geven zij aanstaande vaders praktische tips.

 


 

Lauk WoltringLAUK WOLTRING

Lauk Woltring is gedragsdeskundige en gespecialiseerd in de ontwikkeling en het gedrag van jongens. Hij schreef verscheidene boeken en artikelen over dit thema. Ook ondersteunt hij instellingen rondom dit onderwerp door middel van onderzoek, advies en coaching.

 

 


 

meestertMEESTERT!

Een landelijk opererende stichting die als bedoeling heeft meer mannen het onderwijs in te krijgen en ze er ook in te houden. Niet per definitie een initiatief voor vaders,  maar wél een initiatief dat zich sterk maakt voor meer mannelijke leerkrachten voor de klas. Niet als doel op zich, maar als middel om de diversiteit op basis van geslacht in het onderwijs te vergroten. Diversiteit die zou kunnen gaan bijdragen aan een andere kijk op onderwijs, een andere kijk op oplossingen voor de vraagstukken waar het onderwijs mee te maken heeft. Niet beter, wel anders.

 


 

Logo platform vaderschapPLATFORM VADERSCHAP

Platform Vaderschap wil dé centrale plek vormen waar de vader, in welk stadium van zijn vaderschap dan ook, altijd terecht kan voor vragen en/of ondersteuning. Hun missie is om vaders te helpen hun rol zo goed mogelijk te vervullen. Betrokken vaders laten hun kinderen floreren!

 


mannenkracht

 

MANNENKRACHT

Man zijn, wat houdt dat precies in? En hoe vinden we als man de weg naar een daadkrachtig leven vol integriteit, authenticiteit en vrijheid? Om de man te zijn die we willen zijn. Zowel voor onszelf, voor onze partner en kinderen als voor de toekomst van de wereld. Om de hedendaagse man te helpen in de zoektocht naar wie ze zijn en hen te begeleiden op hun pad van man-zijn, richtten Pieter Schop en Rob van Drunen ‘Mannenkracht’ op. Ze organiseren onder andere ‘mannencirkels’ en ’transformatieweken.’ Natuurlijk alleen voor (echte) mannen.

 


 

VKCVADER KENNIS CENTRUM

Peter Tromp is voorzitter van het Vader Kennis Centrum, dat streeft naar meer betrokken vaders bij de zorg en opvoeding van kinderen. Het belang van het kind, namelijk vrede tussen beide ouders, staat hierbij centraal. Ze werken aan deze missie door het delen van kennis en informatie.

 


 

TROTSEVADERS.NL trotsevaders.nl

TrotseVaders.nl is een online magazine voor (aanstaande) vaders. Er wordt niet gesproken over roze wolken en moederonderwerpen, het is een plek over vaderschap, over kinderen en over alle dingen die een vader van deze tijd bezig houdt. In het magazine staan blogs, maar ook tips op het gebied van opvoeding, gezondheid, financiën, relaties, recepten en nog veel meer.

 

 


 

mannenwerkMANNENWERK

Mannenwerk is ontwikkeld door Arend van Rietschoten, Peter van Kempen, Fred Allebregtse en Joop Dol. In de beweging van steeds meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen zien ze dat er iets kostbaars verloren is gegaan, namelijk het verschil tussen mannen en vrouwen. Om deze verschillen weer te leren eren, om vaders bewust te maken van hun rol als identificatiefiguur, om mannen volledig zichzelf te laten zijn, bieden zij verschillende trainingen en activiteiten aan.

 


 

KoningshartKONINGSHART

Koningshart expertisecentrum is een netwerk van mannen, dat uitgaat van de visie dat een jongen een mannelijk rolmodel nodig heeft om de overstap te maken van jongen tot een (zelfverzekerde) man. Koningshart organiseert voor vaders/ begeleiders een opleiding ‘Mannen voor Jongens’ en voor vader en zoon de ‘Making of men’ weekenden.

 


 

MANKRACHTmankracht groningen

Mankracht bevordert actieve deelname van vaders aan de opvoeding van hun kinderen. Door in gesprek te gaan hierover, maar ook door deelname aan bijeenkomsten, seminars en projecten. We bieden vaders de mogelijkheid meer met hun kind te ondernemen, zodat ze de onderlinge band kunnen verstevigen.

 


 

VADERVISIEvadervisie

Het opvoeden van je kind(eren) is één ding, maar daarnaast heb je ook nog een relatie met je (ex-)partner, je werk en (de behoefte aan) tijd voor jezelf. Als man weet je problemen in het vaderschap meestal goed op te lossen en soms kom je er in je eentje niet uit. Patrick Timmermans, het gezicht achter Vader Visie, biedt verschillende vormen van ondersteuning zoals coaching, training en ontmoetingen in het Vadercafé met andere vaders.

 


 

DE 4E MUSKETIERde 4e musketier

Mannenbeweging ‘De 4e musketier’ is opgericht door Henk Stoorvogel, Jan Stoorvogel, Pieter Cnossen en Theo van den Heuvel. Met dit initiatief willen zij andere mannen inspireren en strijden ze voor gerechtigheid. Dit doen zij door middel van verschillende activiteiten. Centraal in hun denk- en werkwijze staat het Christendom.

 


 

Het leven van een papaHET LEVEN VAN EEN PAPA

Op internet staat meer informatie over het moederschap dan over het vaderschap. ‘Het leven van een papa’ wil daar verandering in brengen, want vaders hebben een hele belangrijke rol in de opvoeding van hun kinderen. Het leven van een papa is een gezellige website met ervaringen, reviews, weetjes, tips en acties van papa’s, voor papa’s (en een klein beetje voor mama’s).

 VadercursusVADERCURSUS

David Borman, verloskundige, onderzoeker en trainer, ontwikkelde een zwangerschapscursus speciaal voor mannen. Hij geeft handvatten en praktische tips voor de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Aansluitend op deze cursus publiceerde hij een boek met de gelijknamige titel: ‘Aanpakken voor Aanstaande Vaders.’ Zie onze boekenlijst voor meer informatie.

 

 


 

logo-vvVADER VERKENT

Na jaren in de jeugdhulpverlening groeide de nieuwsgierigheid van Johan van der Wiel naar het onderwerp vaderschap. Hieruit is Vader Verkent ontstaan: een klankbord om van gedachten te wisselen en opvoedvragen te stellen. De twee vragen die centraal staan in zijn werk zijn: ‘Hoe kun je jouw plek als vader innemen?’ en ‘Hoe geef jij het vaderschap vorm?’

 


 

TRIAS PEDAGOGICAtrias-pedagogica

Abdellah Mehraz (pedagoog) is de oprichter van Trias Pedagogica, een adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en interculturele pedagogiek. Ze ontwikkelen trainingstrajecten op maat voor zowel vaders als professionals, maar ook producten als methodiek-beschrijvingen, onderzoeksrapporten, informatieve films en spellen.

 


 

molnar

MANNENCOACHING 

Mannen hebben verschillende rollen; broodwinner, zorgzame vader, goede partner, een goede vriend. Als je nooit geleerd hebt hoe je die rollen moet invullen (bijvoorbeeld omdat een vader niet of weinig aanwezig was) kunnen ze mannen soms zwaar vallen. Ervin Molnár helpt mannen hun mannelijke identiteit te vinden. Naast deze training geeft hij een workshop  voor (stief)vaders, waarin hij samen met hen op zoek gaat naar mogelijkheden om hun rol binnen het gezin in te vullen. 

 


 

Mandaat7

MANDAAT 7

In 2014 richtte Theo Verboom Mandaat7 op, een initiatief voor aanstaande, jonge én ervaren vaders. Tijdens de bijeenkomsten die ze organiseren gaan mannen op zoek naar het ‘hart van vaderschap.’ Mandaat7 is elkaar ontmoeten, samen eten, praten, lachen, delen en ontvangen.

 

 


 

EmancipatorEMANCIPATOR

eMANcipator, de Nederlandse organisatie voor mannenemancipatie, streeft naar verbetering van de mogelijkheden voor mannen om zich in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid te kunnen ontwikkelen. Dit doen zij door kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Want ‘rechtvaardige sekseverhoudingen zijn noodzakelijk voor een sociaal rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld.’

 


 

TROTSE ZONEN TROTSE VADERStrotse-zonen-trotse-vaders

TrotseZonenTrotseVaders is een methodiek om de betrokkenheid tussen vaders en zonen te versterken. Vaders worden zich bewust van het belang van hun rol als opvoeder en rolmodel. Zonen worden gestimuleerd om na te denken over wie ze zijn en wie ze willen worden. De methodiek heeft een positief effect op de schoolprestaties, het gezinsleven en het welzijn van zonen en vaders. De methodiek is voortdurend in ontwikkeling en vrij te gebruiken door alle professionals die met vaders en zonen werken.

 

 


 

VaderlandVADERLAND

Vaderland is een onconventionele, praktische gids vol goede ideeën voor de moderne vader. Het staat boordevol met handige tips, tricks en gadgets voor vaders die hun eigen weg durven te zoeken. ‘Laten we het vaderschap bij de ballen grijpen en er alles uitsleuren wat erin zit.’

 

Facebooktwitterlinkedinmail

VADERS aanwezig

 

wordt mogelijk gemaakt door
Bureau Beschermjassen

 

een initiatief van het
Hendrik Pierson Fonds

 

 

 

Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Agenda
Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 460 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter