Over het belang van vaderschap

Vaderwerkgroepen en vadertrainingen voor jonge moeders

‘Jouw zaakjes zijn niet pluis, maar je kunt een goede vader zijn’

Anja Fredrikze

Anja Fredrikze is gedragswetenschapper bij Stichting Timon en werkzaam op twee verschillende afdelingen voor jonge moeders en meiden. De afdeling Talita helpt meiden onder de 18 jaar, bij Mevita kunnen meiden tussen de 18 en 23 jaar terecht. ‘Het leeftijdsverschil vergt soms net even een andere aanpak, maar we werken altijd vanuit dezelfde visie: een kind heeft recht op een moeder én een vader. Daarom proberen we -hoe lastig een situatie ook is-  altijd te kijken naar wat er wél mogelijk is om de vader te betrekken.’

 

‘Op verschillende plekken in Nederland hebben we dit soort behandelsettings voor jonge moeders, waar overigens ook meiden zonder kinderen terecht kunnen. Het gaat om dezelfde kwetsbare doelgroep die bijvoorbeeld vaak uit het loverboy-circuit komt. We begeleiden de meiden in hun jongvolwassenheid, in hun rol als moeder en bij het inbedden in hun netwerk.

Vaderwerkgroep
Sinds een aantal jaren betrekken we vaders actief in onze aanpak. Ongeveer zes jaar geleden startte ik, tegelijkertijd met een andere collega, bij Talita. We raakten met elkaar in gesprek over hulpbronnen voor kinderen en concludeerden al snel dat een vader zo’n belangrijke hulpbron is. En eigenlijk niet alleen voor het kind, maar ook voor de moeder. Als team wilden we ons beleid daarop aan laten sluiten en zo ontstond onze ‘vaderwerkgroep.’

 

“Het is heel zinvol om steeds weer helder op je netvlies te krijgen
waarom die vaders ook alweer belangrijk zijn.”

 

Stapsgewijs
Als je vaders bij de behandeling wilt betrekken, moet je eerst draagvlak creëren voor die visie. Dat begint met het bewustzijn rondom het thema vaderschap binnen het team zelf. Door verhalen over onze eigen vaders met elkaar te delen, werden we ons bewust van de kwetsbaarheid en daarmee ook van het belang van het onderwerp. Vervolgens hebben we -onder andere aan de hand van workshops- met de meiden over vaders gepraat. Pas daarna konden we concrete stappen richting de vaders zetten.

Continu proces
De vaderwerkgroep komt elke 6-8 weken bij elkaar om informatie uit te wisselen en nieuwe dingen te ontwikkelen voor het team en de doelgroep. We starten altijd met het delen van positieve ervaringen met vaders, waardoor iedereen meteen beseft waarom die vaders ook alweer belangrijk zijn. Dat klinkt gek, maar het is heel zinvol om het belang daarvan telkens weer helder op je netvlies te krijgen. Voor jezelf, maar ook voor eventuele nieuwe mensen in het team.

 

“We hebben wel eens melding gemaakt bij Veilig Thuis
omdat de moeder niet wilde dat de vader zijn kind bezocht.”

 

Vadertraining voor moeders
De moeders die bij ons wonen krijgen elk jaar een vadertraining, waarbij we verschillende posities verkennen; jij kijkt op een bepaalde manier naar de vader van je kind, maar hoe kijkt je kind naar hem? Zo’n training kan best heftig zijn. Soms is een moeder zo boos dat ze de vader het liefst uit de buurt van hun kind wil houden. Wij spreken daarin altijd duidelijk onze visie uit: een kind heeft recht op een moeder én een vader. We hebben om deze reden wel eens een melding gemaakt bij Veilig Thuis; de moeder wilde niet dat de vader zijn kind bezocht, terwijl wij zagen dat hij ondanks zijn beperkingen een goede vader kon zijn. Soms is het andersom: de vader is er niet, terwijl moeder dat wel graag wil. Dan gaan wij in gesprek met de vader, of schrijven hem samen met de moeder een brief. Vaak lukt het om vaders te betrekken, maar helaas niet altijd. Toch proberen we ook in die gevallen de vader een plekje te geven, bijvoorbeeld door samen met de moeder te kijken wat ze het kindje later over hem vertelt.  

Wind er geen doekjes om!
De afgelopen jaren hebben we gezien wat wel en wat niet werkt in de aanpak ten opzichte van jonge vaders. Je moet ze erkenning geven voor hun positie en het verlangen dat ze hebben om een rol te spelen in het leven van hun kind. Maar tegelijkertijd moet je ook duidelijk zijn en grenzen stellen. Veel vaders waarmee we werken, houden zich bezig met zaken die niet helemaal pluis zijn. We laten dan merken: het is niet goed wat je doet, maar daar hebben we het nu niet over. We kijken hoe je op een veilige manier betrokken kunt zijn bij je kind.

 

“Na een bevalling mag een vader twee volledige weken aanwezig zijn
om zich aan het kindje te kunnen hechten.”

 

Vaders zijn welkom
Betrokken vaders krijgen bij ons de mogelijkheid om vaak aanwezig te zijn of zelfs te blijven slapen zo vaak als passend. De afspraken hierover verschillen per situatie: de veiligheid, het proces van de moeder en het proces van de vader. Na de bevalling mag een vader zelfs twee volledige weken aanwezig zijn om zich aan het kindje te kunnen hechten. Ouders moeten vroeg of laat samen de zorg voor hun kindje dragen en we hebben liever dat ze dat bij ons oefenen. We verwachten wel dat de vader dan ook deelneemt aan de begeleidingsgesprekken. In de toekomst hopen we tevens een aanbod te ontwikkelen voor jonge vaders, zodat we beide partijen kunnen behandelen. Want vaak kampen beide ouders met problematiek.  

Succes
Onlangs kwam er een meisje binnen dat zwanger was van een jongen die ze op haar vorige verblijfplaats, een leefgroep, had ontmoet. Beide ouders hadden problemen, maar waren het erover eens dat ze samen voor hun kindje wilden zorgen. Ondanks de vele gesprekken en het uitgebreide veiligheidsplan, deden zich na de bevalling al snel problemen voor, waaronder huiselijk geweld. Het meisje verbrak de relatie, wat de jongen heel erg vond. Het kostte veel tijd om te zorgen dat het kindje zijn vader bleef zien. Inmiddels accepteren ze echter allebei dat de relatie voorbij is en overleggen ze over hun kindje, dat zijn vader nu drie keer per week ziet.

Hier doe je het allemaal voor, hoe ingewikkeld het soms ook is…’

 

Praktijkverhaal van Anja Fredrikze
Gedragswetenschapper bij Stichting Timon

Door Carmen Kromosono
VADERS aanwezig | april 2016

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

VADERS aanwezig

 

wordt mogelijk gemaakt door
Bureau Beschermjassen

 

een initiatief van het
Hendrik Pierson Fonds

 

 

 

Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Agenda
Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 460 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter